Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Hlavní zásady

1.       Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami.

2.       Cena za zboží je uvedena včetně DPH a neobsahuje poštovné a balné. Poštovné a balné je vyčísleno na každé Vaší objednávce.

3.       V případě potřeby je zákazník kontaktován elektronickou poštou nebo telefonem.

4.       Smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky. Objednávka má povahu návrhu na uzavření smlouvy a katalog internetového obchodu má povahu výzvy k podávání návrhů na uzavření smlouvy. Pro účely těchto obchodních podmínek se smlouvou rozumí i objednávka přijatá od zákazníka internetového obchodu www.interier24.com. Na základě této objednávky je dodavatelem zasláno zákazníkovi e-mailem potvrzení o přijetí objednávky s uvedením popisu zboží, ceny zboží bez i s DPH a dalších informací, které objednávka musí splňovat dle ObčZ. Toto přijetí objednávky si může zákazník vytisknout i v průběhu objednávkového mechanismu na www.interier24.com.

5.       Provozovatelem internetového obchodu www.interier24.com  je společnost Interier LUXURY Interior 24 s.r.o., Na Šejdru 39, Praha 4 – Libuš, IČ: 49101901 (dále jen LUXURY Interior 24 s.r.o.). Katalogem je pro účely těchto obchodních podmínek rozuměna veškerá nabídka zboží na internetovém portálu www.interier24.com.

6.       Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v čl. IV. Společnost LUXURY Interior 24 s.r.o. je oprávněna požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě, kdy zákazník odstoupí od smlouvy.

7.       Zákazník však není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo upraveno dle jeho přání nebo vyrobeno za zakázku (tato informace je uvedena u popisu zboží v internetovém katalogu www.interier24.com a v Potvrzení o přijetí objednávky). Zákazník má možnost vybrané zboží shlédnout po telefonické dohodě v sídle naší společnosti LUXURY Interior 24 s.r.o. a předem se tak informovat o dodávaném zboží. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

 

II.Výběr zboží - nákupní košík - objednávka

1.       Prodávané zboží je uvedeno na www.interier24.com. V průběhu Vašeho procházení portálu www.interier24.com  máte možnost vidět zboží v malém i velkém detailu. Zároveň obdržíte všechny nezbytné informace o zboží.

2.       Máte-li o zboží zájem, vyberte jeho variantu, zadejte počet požadovaných kusů a vhoďte ho kliknutím na tlačítko koupit do košíku.

3.       Vámi vybrané zboží je umístěno v košíku. V kterýkoli okamžik Vašeho nákupu máte možnost zkontrolovat obsah svého košíku kliknutím na Košík, který je umístěn v levé horní části navigačního rámce. Obdržíte tak okamžitě informaci o druhu, množství a ceně Vámi vybraného zboží. Poté můžete v nákupu pokračovat nebo vyplnit a zaslat objednávku.

4.       V kterémkoli okamžiku nákupu máte možnost změnit obsah Vašeho košíku a to co do množství i sortimentu. Množství můžete měnit přímo v Košíku, chcete-li změnit sortiment, např. některé zboží z košíku vyřadit, jednoduše to provedete rovněž v košíku "odstraněním" položky a přepočtem košíku.

5.       Jestliže jste se rozhodli Váš nákup ukončit, klikněte na Košík, vyberte způsob platby a vyplňte objednávkový formulář (zaregistrujte se nebo zvolte nákup bez registrace).

6.       Ve svém vlastním zájmu uveďte v objednávkovém formuláři (registraci) pravdivá a přesná data, abychom Vám mohli zboží řádně a včas doručit. Takto budete o vyřízení objednávky informováni elektronickou poštou, v níž obdržíte potvrzení o přijetí objednávky s uvedením druhu, množství, ceně Vámi vybraného zboží a dalších informací, které objednávka musí splňovat. V ostatních případech Vás v případě potřeby budeme kontaktovat telefonicky nebo poštou.

7.       Vaši objednávku považujeme za závaznou. Budete-li chtít objednávku zrušit popř. změnit, neprodleně  nás kontaktujte.

8.       Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit objednané zboží. V takovémto případě je zákazním vyrozuměn e-mailem, telefonem nebo písemně a to ve lhůtě expedice. V případě platby předem jsou zákazníkovi vráceny peníze v plné výši na jeho účet a to rovněž ve lhůtě expedice.

 

 

III. Platba za zboží a dodání

 

1. Možností doručení:

Zboží je možné si vyzvednout osobně na adrese :

LUXURY Interior s.r.o., Na Šejdru 39, Praha 4 – Libuš.

     Další možností je dodání formou obchodního balíku České pošty, nebo zásilkové služba PPL (vč. zasílání zásilky na Slovensko). Ceny za výše uvedené služby jsou vyčísleny níže v ceníku za poštovné a balné.          

     V současné době doručujeme zboží pouze na území České a Slovenské republiky. Při objednávkách do zahraničí je nutná individuální dohoda.  

 

2.   Poplatky za dopravu :   

 

CZ  

·      Osobní vyzvednutí             0 CZK

·       Česká pošta, a.s.        190 CZK 

·       PPL                                 220 CZK 

·       Dopravné zdarma při objednávce nad 6000 CZK

 

SK

·       Dopravné zdarma při objednávce nad 200 EUR

·       Cena za dopravu PPL 20 EUR při objednávce do 200 EUR

 

DE

·       Dopravné zdarma při objednávce nad 200 EUR

·       Cena za dopravu DPD 25 EUR při objednávce do 200 EUR

 

AT

·       Dopravné zdarma při objednávce nad 200 EUR

·       Cena za dopravu DPD 25 EUR při objednávce do 200 EUR

 

GB

·       Dopravné zdarma při objednávce nad 200 EUR

·       Cena za dopravu DPD 30 EUR při objednávce do 200 EUR

 

U některých produktů je dopravné zdarma, tato informace je uvedena u konkrétního produktu.

 

3.  Způsob platby + poplatky:

     Platbu za zboží lze provést v hotovosti na adrese: LUXURY Interior s.r.o., Na Šejdru 39, Praha 4 – Libuš, bankovním převodem nebo dobírkou. Za dobírku bude účtován poplatek k poštovnému ve výši viz. ceník služeb níže.

 

      Ceník - způsob platby : (v průběhu objednání lze zvolit měnu v CZK nebo v EUR)

 

·         v hotovosti při převzetí zboží   0,- Kč

·         dobírkou    50,- Kč

·         bankovním převodem    0,- Kč

 

Vysvětlení pojmů:

Platba v hotovosti - je platba v hotovosti při předání předmětu plnění v sídle společnosti LUXURY Interior s.r.o.

Platba dobírkou – objednané zboží uhradíte buď řidiči přepravní služby nebo při fyzickém převzetí zásilky na příslušné pobočce České pošty a.s.

Platba převodem - znamená možnost zaplatit na náš účet 203095396/0600 a to před samotným dodáním zboží. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou při potvrzení objednávky zaslány veškeré podklady nutné pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout.  Termín dodání zboží Vám začíná běžet dnem připsání platby na náš účet.     

4.     U každé objednávky budete prostřednictvím internetového obchodu a emailů informováni o stavu vyřízení a s tím související "lhůtě expedice". Tento údaj říká, v jakém termínu bude Vámi objednané zboží zabaleno a předáno přepravci. Jestliže si objednáte více druhů zboží s různými lhůtami expedice jako jednu objednávku, platí pro vyřízení celé objednávky lhůta nejdelší.
      Za případné nedostatky v poskytovaných službách České pošty a PPL neneseme zodpovědnost. Zákazník je povinen při převzetí překontrolovat, zda mu bylo zboží dodáno v nepoškozeném balení. Případné nedostatky je povinen zaznamenat přepravci do dodacího listu. Na pozdější reklamace týkající se vad a poškození způsobených dopravcem nebude brán zřetel.

 

5.  Podmínka uhrazení 50% zálohy z kupní ceny

     V případě, že celková výše objednávky převýší částku 20.000 CZK vč. DPH (nebo 800 EUR vč. DPH)  má provozovatel internetového obchodu podmínku pro úplné přijetí této objednávky podmínku uhrazení 50% zálohy z celkové výše této objednávky. Zálohová faktura bude zákazníkovi zaslána e-mailem do 24 hodin. Dodací lhůta, která je uvedena u každého výrobku, se začíná počítat až ode dne doručení této 50 % zálohy poskytovateli internetového obchodu.

 

 

IV. Právo vrácení zboží bez udání důvodů

1.       Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. [Neplatí u zboží, které  se vyrábělo na zakázku ( tato informace je uvedena u každého zboží uvedeno přímo v katalogu www.interier24.com, toto bude uvedeno i na  Potvrzení o přijetí objednávky), na žádost zákazníka se mechanicky upravovalo, a nebo zákazník při osobní návštěvě v sídle naší společnosti zboží shlédnul.]

2.       Před zasláním zboží zpět nás písemně informujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být:

·         Nepoškozené ani jinak znehodnocené, bez známek používání.

·         Kompletní, včetně všeho příslušenství.

·         Zasláno s dokladem o koupi.

·         Dobře zabaleno proti případnému poškození během přepravy.

      Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na účet po doručení zboží na naši adresu do 30 kalendářních dnů. Společnost LUXURY Interior s.r.o. je oprávněna z této částky odečíst náklady spojené s vrácením zboží. Jedná se o tyto náklady:

-         Náklady na kontrolu zboží a jeho funkčnosti  500 Kč/hod (20 EUR/hod).

      Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu, dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku, nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vracené kupní ceny.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

1.       Zákazník má právo si zboží nevyzvednout, v takovém případě pokud nebude informovat naši společnost, budeme objednávku stornovat.

2.       Bude-li zákazníkem nevyzvednuto zboží, které se na jeho žádost a s jeho souhlasem upravovalo a proto bylo zboží tímto pro další prodej znehodnoceno, zboží bude tři měsíce drženo skladem a zákazník bude o tomto stavu informován emailem. Platba za zálohovou fakturu mu tímto propadá (bude započtena) na úhradu náhrady škody a jeho skladování. Platnost kupní smlouvy tímto ujednáním zůstává nedotčena.

3.       Pokud si zákazník nevyzvedl zboží, které se pro něj nikterak fyzicky neupravovalo nebo nebylo vyráběno na zakázku a již provedl platbu převodem, bude mu tato platba vrácena.

4.       Na smlouvy uzavírané s podnikateli, které se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, se oprávnění odstoupit od smlouvy nevztahuje.  V. Záruční list, daňový doklad

      V některých případech záruční list nahrazuje prodejní doklad, pokud je tomu tak, pro reklamaci je třeba pouze tento doklad.

 

 VI. Zrušení objednávky prodávajícím

1.       V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila cena a zákazník změnu neakceptuje, prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky. Prodávající bez prodlení zákazníka kontaktuje a o nastalé situaci ho informuje.

2.       Pokud již byla část nebo celá objednávka uhrazena, bude částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

3.       Prodávající má právo objednávku stornovat i v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

 VII. Reklamace

1.       Reklamační řád je umístěn níže. Zákazník je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.

2.       V případě reklamace postupujte dle Reklamačního řádu.

 

VI. Ochrana osobních údajů

1.       Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím. Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

2.       V případě udání e-mailové adresy zákazníkem si provozovatel internetového obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

 

Tento nákupní řád platí od 25.11. 2011

 

LUXURY Interior 24 s.r.o.

Na Šejdru 39

142 00 Praha 4 - Libuš

 

Kontaktní osoba:

Daniela Havrdová

Tel.:  +420/244470841

Mobil: +420/734613557

e-mail.: hqi@email.cz  

 

LUXURY Interior 24 s.r.o., Barrandova 1920/7, 143 00 Praha 4 - Modřany Cookies | Sunlight systems - tvorba e-shopů

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.