Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

a.)     Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

b.)     Provozovatel internetového obchodu je společnost LUXURY Interior 24 s.r.o., Pražská 381/1 , 252 41 Dolní Břežany, Praha Západ,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (C 66005)

c.)      "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o Koupi zboží.
 

II. Převzetí zásilky

d.)     Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v bodu b.) tohoto odstavce, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít.

e.)     Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:
-   neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny originální páskou prodejce nebo výrobce. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.
-   nepoškození zboží: kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.

f.)       Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku při přepravě po převzetí zboží, již není možné uznat.

g.)     Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat  přiložený český návod na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

h.)     Kupující je povinen si po převzetí zásilky zboží prohlédnout s náležitou péčí tak, aby zjistil případné vady.

 

III. Rozpor s kupní smlouvou

       V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

IV. Záruční podmínky

i.)       V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

j.)       Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

k.)      Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených Zákonem.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
-   jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
-   jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
-   jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
-   jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

     Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky doložit doklad o koupi (fakturu) a vlastní reklamované zboží.

     Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejích běžným užíváním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou.

 

V. Vyřízení Reklamace

1.        Reklamace se uplatňují na adrese sídla společnosti:

 

                  LUXURY Interior 24 s.r.o., Pražská 381/1 , 252 41 Dolní Břežany, Praha Západ 
                  Kontakt:  Daniela Havrdová, tel.: +420/244470841, +420/603835539, hqi@email.cz , www.interier24.com

 

2.        Kupující musí oznámit zjištěné vady na výše uvedené adrese prodávajícímu písemně. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují)

3.        Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

4.        Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

5.        Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného zacházení s ním, tj. zejména při:
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.


Tento reklamační řád platí od 25.11. 2011

 

LUXURY Interior 24 s.r.o., Barrandova 1920/7, 143 00 Praha 4 - Modřany Cookies | Sunlight systems - tvorba e-shopů

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.